nieuws

19 sep 2000, 00:12

Groningse scheepsbouw: 3500 banen in gevaar

De helft van de noordelijke scheepsbouw dreigt ten onder te gaan als gevolg van het verdwijnen van een particuliere investeringsregeling. Dit stelt de Groningse gedeputeerde Boertjens (VVD, economische zaken).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij is bang dat er tot 3500 banen verloren gaan: ,,Als staatssecretaris Vermeend geen oplossing vindt voor de het verdwijnen van de zogeheten cv-regeling is dat een reëel gevaar.’’ Tot dusverre is Vermeend daar niet in geslaagd. Boertjens dringt er in een brief aan de noordelijke Tweede-Kamerleden op aan snel in actie te komen. De cv-regeling verdwijnt per 1 januari 2001.
De zogeheten cv-regeling voorziet in het krijgen van belastingvoordeel door kleine particuliere investeerders die geld steken in zeeschepen. Particulieren die geld in de scheepsbouw steken worden volgens de huidige belastingwet beschouwd als ondernemers. Door deze status hebben ze recht op bijvoorbeeld investeringsaftrek en komen ze in aanmerking voor verliescompensatie. Per keer mag een investeerder veertigduizend gulden investeren en dat tot maximaal drie keer. De gemiddelde investering is 25.000 gulden, een klein bedrag gezien de miljoeneninvestering die een schip vergt. De kleine investeerders zijn van groot belang, omdat banken doorgaans slechts een klein gedeelte financieren. Ze zijn verenigd in een ‘commanditaire vennootschap’, of c.v.
De helft van de totale scheepsbouw in het land is geconcentreerd in de noordelijke provincies. Sinds 1998 zijn er in dit gebied 160 schepen gebouwd. Bij de productie van zestig procent daarvan is de cv-faciliteit gebruikt. Hierbij ging het om een bedrag van 1,8 miljard gulden. Scheepsbouwers maken veel gebruik van de regeling en erkennen dat de regeling van groot belang is. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SSN), een verband tussen de drie noordelijke provincies, wil dat er een overgangsregeling van een jaar komt, totdat de nieuwe regeling tot stand is gekomen.