nieuws

22 okt 2001, 00:12

Groningse politie pleit voor behoud landelijk politie-telefoonnummer

De Regiopolitie Groningen vindt dat het vorig jaar ingevoerde landelijke politietelefoonnummer 0900-8844 moet blijven. De politie is het wel eens met kritiek van minister De Vries van Binnenlandse Zaken dat het nummer niet optimaal functioneert, en dat teveel bellers te lang moeten wachten en daardoor afhaken. Maar volgens de Regiopolitie Groningen is het een stap te ver om het nieuwe nummer nu al af te schaffen en terug te keren tot de situatie dat alle korpsen een eigen nummer hebben.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Wij denken dat op dit moment de invoering van weer een nieuw nummer niet de oplossing is. Veel mensen kennen het landelijke nummer inmiddels, en als je dat afschaft wordt het voor het publiek weer onduidelijker. Bovendien is het volgens ons mogelijk de problemen op te lossen zonder het nummer af te schaffen’, zegt woordvoerder Pieter Boomsma.
Volgens Boomsma is het inderdaad zo dat veel mensen het gesprek beëindigen wanneer ze horen dat het dertig cent per minuut kost en dat men moet wachten. ‘Maar wij hebben gemerkt dat je daar binnen het korps maatregelen voor kunt nemen. Je moet maatregelen nemen die er toe leiden dat gesprekken sneller doorgeschakeld worden naar de juiste man binnen het korps. Dat hebben wij zelf ook gedaan, met duidelijk merkbaar resultaat’.
Volgens Boomsma was bij de Regiopolitie Groningen begint dit jaar nog zo dat 12 procent van de bellers na enig wachten de hoorn op de haak gooide. Maar na maatregelen om de telefoonservice te verbeteren is dat percentage nu gedaald tot zes procent. ‘Dat is nog steeds te veel en we doen ons best de bereikbaarheid nog te vergroten en mensen minder lang te laten wachten. Daar verwachten we meer van dan nu weer terug te gaan naar af en de oude situatie te herstellen’, aldus Boomsma.