nieuws

26 mei 2001, 00:12

Groningse politie krijgt voor het eerst vrouw als Tweede Man

De Groningse politie krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouw als Tweede Man, dat wil zeggen een vrouwelijke waarnemend korpschef.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op voordracht van de korpsbeheerder drs. J. Wallage in overleg met hoofdofficier van Justitie mr. H. J. Moraal en korpschef drs. B.J.A.M. Welten is mevrouw drs. N.E. Kramers per 7 juni 2001 door de Kroon benoemd tot plaatsvervangend korpschef in de rang van Commissaris van politie. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het besluit afgelopen week bekend gemaakt aan de korpsbeheerder.
Mevrouw Nathalie Kramers is 35 jaar, gehuwd, heeft twee kinderen en is woonachtig in Harich. Zij is sinds april 2000 manager bij het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling. Daarvoor vervulde zij gedurende drieƫneenhalf jaar onder andere een functie bij het stafbureau Beleidsondersteuning en Kabinet van Regiopolitie Twente en was ze eigenaar van een bureau voor bestuurskundige dienstverlening. In de afgelopen jaren vervulde mevrouw Kramers de secretarisfunctie in meerdere visitatiecommissies voor verschillende korpsen van de Nederlandse politie.
Commissaris Kramers wordt op maandag 25 juni geĆÆnstalleerd als plaatsvervangend korpschef van Regiopolitie Groningen.