nieuws

20 sep 2000, 00:12

Groningse ondernemers laken milieubeleid provincie Groningen

De Kamer van Koophandel, VNO-NCW en MKB Noord laken gezamenlijk het Provinciaal Omgevingsplan dat de Groninger Gedeputeerde Staten (GS) recent presenteerden. De drie organisaties vrezen een economische stagnering wanneer de provincie zich, zoals het plan voorstelt, in haar milieubeleid ‘conserverend’ opstelt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,We zijn absoluut niet tegen het milieu’’, beklemtoont regiomanager A. Oosterhof van MKB Noord. ,,Maar als de provincie economische groei wil, moet daar de ruimte voor worden gegeven. De uitspraak dat elke meter extra een aantasting van het milieu is, vind ik persoonlijk te kort voor de bocht.’’ Tijdens de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark houden de ondermersorganisaties te allen tijde zoveel rekening met het milieu als mogelijk is. ,,Maar door een bedrijvenpark te weigeren om het milieu is nog nooit vooruitgang geboekt.’’
De ondernemers hebben een gezamenlijke inspraakreactie ingediend op het voorstelontwerp van GS. De gedeputeerden reageren tijdens een statenvergadering half december op de kritiek van de ondernemers.