nieuws

06 jul 2000, 00:12

Groningse Martinikerk vertoont scheuren na bodemverschuiving

Als gevolg van een kleine bodemverschuiving is een dikke pilaar in de Groningse Martinikerk vrijwel doormidden gescheurd en zijn enkele voegen in de vloer aanzienlijk verbreed. De schade loopt in de tienduizenden guldens, al dreigt er verder geen direct instortingsgevaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aardverschuivingen hebben de acht eeuwen oude kerk in zijn lange historie al vaker kleine schade berokkend. ‘Groningen is gebouwd op een stuwwal, dus er zijn stuwende, horizontale grondkrachten’, aldus secretaris H. van der Veen van de Stichting Martinikerk. ‘Daar ontkom je bij tijd en wijle niet aan.’ De gebroken pilaar staat verankerd in de vloer van de kerk, onder het orgelbalkon. ‘Wanneer de aarde beweegt, komt er druk op de pilaar te staan’, legt Van der Veen uit. ‘Als het marmer die druk niet meer aan kan, scheurt de zuil.’
Het orgel steunt niet op de pilaar, maar hangt aan staalkabels aan de muur, zodat instortingsgevaar van het orgel niet dreigt. Hoewel getracht zal worden de scheur in de peiler te lijmen, vreest Van der Veen dat de hele pilaar zal moeten worden herbouwd.
Ondanks de schade aan de kerk is de scheur een meevaller voor de tegenstanders van de grootse verbouwingsplannen voor de Grote Markt die het Groninger College van B&W voor ogen heeft. Een belangrijk argument van tegenstanders is dat het verbouwen van het plein waar de kerk aan ligt aardverschuivingen tot gevolg zou kunnen hebben die instortingsgevaar voor het gebouw zouden kunnen veroorzaken. De Stichting Martinikerk liet al eerder weten dat de gemeente een claim van enkele tientallen miljoenen guldens boven het hoofd hangt als het heilige huis ook maar enige schade oploopt als gevolg van de verbouwingen. De Stichting zelf is voor zeshonderd miljoen gulden verzekerd tegen schade aan de kerk.
Wanneer de plannen van B&W doorgang vinden, wordt ondergronds langs de kerk een vijftien meter diepe geul gegraven die als aanrijroute moet dienen naar de geplande parkeergarage onder de Grote Markt. Ongeveer een derde van de kerk ligt in de gevarenzone. Eerder veegden experts de vloer aan met een onderzoeksrapport waar de gemeente haar uitspraken dat de kerk maar weinig risico loopt op baseert. ‘De barst in de pilaar is een metafysische waarschuwing’, beklemtoont Van der Veen nogmaals. ‘Je hoeft maar over graven in de Grote Markt te pràten en de kerk scheurt al.’