nieuws

08 sep 2000, 00:12

Groningse gereformeerden slikken meeste medicijnen

Groningers met een gereformeerde geloofsovertuiging gebruiken tweemaal zoveel kalmeringsmiddelen dan hun niet-kerkelijke provinciegenoten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit een onderzoek van de Hulpverleningsdienst Groningen naar de medische consumptie in de provincie.
Voor de enquĂȘte werden ruim 4000 Groningers ondervraagd over hun medicijngebruik. Vooral opleidingsniveau bleek bepalend: laag opgeleiden gebruiken driemaal zoveel medicijnen dan mensen met een hbo-opleiding of een universitaire achtergrond.
Bovendien slikken Groninger vrouwen meer medicijnen dan Groninger mannen, en personen die zijn gescheiden of hun partner hebben verloren gebruiken vijf keer zo vaak slaapmiddelen.
Dikkerds in de provincie gebruiken meer medicijnen dan slanke Groningers; vooral middelen die op recept verkrijgbaar zijn. Groningers die roken of alcohol drinken gebruiken juist meer zelfgekochte medicijnen, met name pijnstillers en middelen tegen hoest en koorts.
Een opvallende uitkomst is dat het voor de medische consumptie geen verschil maakt of iemand particulier is verzekerd of via het ziekenfonds. Medicijngebruik is in beide groepen nagenoeg gelijk.
Van de reden voor de grotere medicijnbehoefte van gereformeerden hebben de onderzoekers overigens geen enkel idee.