nieuws

08 jun 2000, 00:12

Groningse gemeenten bakkeleien om het Stadskanaal

Er is voorlopig nog geen akkoord bereikt over de afkoopsom die de gemeente Groningen aan een aantal noord-Groningse steden moet betalen voor de overdracht van het Stadskanaal. Een herinrichtingscommissie onder leiding van Commissaris der Koningin H. Alders is al een aantal maanden bezig een overeenkomst te bereiken waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de Stadskanaalster voorjaarsnota, die dinsdag werd gepresenteerd, staat 16,7 miljoen uitgetrokken voor de overdracht, maar de Kanaalsters vinden dit te weinig. Hun buurgemeenten waar het Stadskanaal ook doorheen loopt conformeren zich aan dit standpunt, wat betekent dat het einde van de onderhandelingen nog niet in zicht is.
De besprekingen vinden plaats in het kader van de grootscheepse transmissie van bezittingen van Groningen Stad buiten haar stadsgrenzen naar haar buurgemeenten. Van de afkoopsom die Groningen moet neerleggen moeten de andere steden het onderhoud van bruggen, huizen en sluizen in het Stadskanaal bekostigen.
Wanneer de herinrichtingscommissie het dispuut niet tijdig kan slechten, moet er een arbitragecommissie in het leven worden geroepen die een compromis tussen de betrokkenen tracht te bereiken. Eerder gebeurde dit al na slepende onderhandelingen over de transmissie van wegen.