nieuws

17 mei 2019, 11:11

Gronings gemeentebestuur moet broekriem nog verder aanhalen

Gronings gemeentebestuur moet broekriem nog verder aanhalen

De gemeente Groningen moet in 2020 nog meer gaan bezuinigen dan al was gepland. Vanuit het Rijk komt er dan 14,6 miljoen euro minder binnen voor uitkeringen en re-integratie, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Daardoor moet wethouder Paul de Rook op zoek naar extra besparingen bovenop de al aangekondigde 15 miljoen euro aan bezuinigingen voor komend jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kabinet bezuinigt fors op de BUIG-regeling voor bijstands- en Wajonguitkeringen en de vroegere sociale werkvoorziening. Dat doet het omdat er vorig jaar de alle Nederlandse gemeenten samen 166 miljoen euro minder werd uitgegeven dan gebudgetteerd. En dus is er volgend jaar minder BUIG-geld beschikbaar.

Volgens wethouder Paul de Rook wordt Groningen onevenredig hard geraakt door de kortingen. Het Rijk gaat namelijk uit van een forse banengroei en dus een krimp van het aantal uitkeringen, terwijl Groningen het op die punten minder goed doet dan landelijk de trend is. 

“Wij hebben relatief veel moeilijk aan werk te helpen langdurige werklozen en bovendien zijn de belangrijkste economische groeisectoren bij ons verhoudingsgewijs minder sterk vertegenwoordigd dan gemiddeld”, zo zegt de wethouder in het Dagblad van het Noorden.

Daarnaast noemt De Rook het ‘frustrerend’ dat Groningen als universiteitsstad dubbel wordt getroffen door de aangekondigde rijksbezuinigingen. “Het Rijk gaat ervan uit dat afgestudeerde academici sneller aan de bak komen. Maar tot ze werk in het Westen vinden, blijven ze soms jaren werkloos hier. Studenten hebben bovendien vaak laagbetaalde bijbaantjes. Die zijn daardoor niet beschikbaar voor werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zodat die in de uitkering blijven”, legt de wethouder uit.

Het college komt na de zomer met voorstellen om de tegenvaller in de begroting op te vangen. De Rook houdt de hoop levend dat er in de tussentijd nog meevallers zijn, zoals onder meer in het rijksbudget voor jeugdzorg, waarover nog wordt onderhandeld.