nieuws

24 apr 2009, 10:10

Groninger politie in actie tegen asociaal rijgedrag

Regiopolitie Groningen houdt de komende weken in de hele regio binnen de bebouwde kom extra controles op asociaal weggedrag. De politie geeft tijdens de controles voorlichting en deelt zakjes met snoephartjes uit. De politie sluit hiermee

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

aan op de landelijke verkeersveiligheidscampagne ‘Rij met je hart’. Via spotjes op radio en tv, posters en flyers wil het ministerie van Verkeer en Waterstaat weggebruikers stimuleren tot sociaal weggedrag binnen de bebouwde kom.
‘Rij met je hart’ heeft tot doel weggebruikers te stimuleren om zoveel mogelijk rekening te houden met anderen in het verkeer. Vooral kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers zijn vaak slachtoffer van asociale weggebruikers. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat brengt daarom in de campagne de informele (fatsoens-)normen onder de aandacht. Ook de verkeersregels worden herhaald, zoals houden aan de snelheidslimiet en stoppen voor een zebra. De focus ligt op het verkeer in de bebouwde kom, omdat juist daar sprake is van veel interactie tussen verkeersdeelnemers.

Schoolomgevingen
Regiopolitie Groningen besteedt tijdens de campagne extra aandacht aan schoolomgevingen, waar veel verschillende verkeersdeelnemers gebruikmaken van de openbare weg. Auto’s, fietsers en voetgangers zorgen soms voor chaotische, ononverzichtelijke en daardoor onveilige verkeerssituaties. De politie controleert met name op notoire hardrijders die in schoolomgevingen gevaarlijke situaties veroorzaken.

Onderweg? Denk aan mij
Tijdens de campagneperiode worden bij een aantal scholen waar wordt gecontroleerd, acties gehouden om goed parkeergedrag in de schoolomgeving te bevorderen. Een onoverzichtelijke parkeersituatie zorgt vaak voor een onveilige schoolomgeving. Daarom worden mensen die correct parkeren in een schoolomgeving de komende weken beloond met een leuke sleutelhanger met daarop de tekst ‘Onderweg? Denk aan mij’.