nieuws

24 aug 2000, 00:12

Groninger natuurorganisaties willen boycot op kievitseieren

Groningse natuur- en milieuorganisaties hebben in een brief aan het Groningse College van Gedeputeerde Staten gevraagd het rapen van kievitseieren te verbieden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Momenteel is het, op grond van landelijke richtlijnen, nog toegestaan van begin maart tot 9 april kievitseieren te rapen. Op basis van de nieuwe flora- en faunawet, die naar verwachting begin 2001 in werking treedt, krijgt iedere provincie echter zelfstandig de bevoegdheid het rapen van de eieren te verbieden.
Het aantal weidevogels in de provincie Groningen daalt al enkele jaren. Om deze tendens tegen te gaan werken boeren en vrijwilligers intensief samen om legselverliezen door landbouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. De vrijwillige weidevogelbescherming wordt enorm gefrustreerd door raapactiviteiten van derden. Jaarlijks schrijven de politie en de Algemene Inspectie Dienst tientallen processen-verbaal uit tegen illegale rapers.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat vroeg geboren kievitskuikens een grotere overlevingskans hebben dan laatgeboren kieviten. Het rapen van kievitseieren voor 9 april heeft dus een onevenredige groot effect op de kievitspopulatie, aldus de natuurbeschermers. Bovendien kan het struinen door de velden tijdens het zoeken en rapen fatale verstoringen bij de broedende weidevogels veroorzaken.
Het traditionele rapen van kievitseieren is volgens de milieuorganisaties één van de grootste bevorderende boosdoeners hierin. De Groningse kievitsbehoeders vrezen een groeiende populariteit van deze Friese traditie in het Groningen en willen deze usance al bij voorbaat een halt toeroepen.