nieuws

29 mei 2001, 00:12

Groningen zit met 700.000 kuub slib in de maag

De provincie Groningen zit met 700.000 kubieke meter slib in de maag. De Groningse gedeputeerde van Economische Zaken Boertjens (VVD) vindt dat geen lekker gevoel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het slib is afkomstig van de Groninger zeehavens in Delfzijl en de Eemshaven die constant uitgebaggerd moeten worden om op diepte te blijven. Tot voor kort kon het eenvoudig worden teruggestort elders in zee, maar dankzij aangescherpte milieunormen van de overheid kan dat vana 1 januari niet meer.
Groningen zal dit slib straks op land moeten opslaan. Dat is, vindt de provincie, niet alleen kostbaar maar ook slecht voor Waddenzee en Dollard. Want jaarlijks wordt er dan veel slib uit de haven gehaald, dat niet meer in het zee-milieu terugkeert, en dat leidt tot ontgronding. De Groningse gedeputeerde voor Economische Zaken vindt dat er sprake is van een rare norm en gaat actie ondernemen. 'In de Groninger havens is geen enkele vervuiling. Het is zot dat grond die niet vervuild is opeens een probleem blijkt te vormen'.
Hij betoogt een en ander in ‘Turntable’, het magazine van Groningen Seaports.