nieuws

17 feb 2002, 00:12

Groningen wil sterk teruglopend bezoek uit Regio aan binnenstad bevorderen

Het gaat niet goed met het bezoek vanuit de regio aan de stad Groningen. Ooit trokken boeren, burgers en buitenlui uit het hele noorden vrijwel automatisch naar Gronigen om daar hun boodschappen te doen. Maar die tijd is al lang voorbij. B en W van Groningen willen daar wat aan doen. Dat staat althans in een Stadsdeelvisie voor de Binnenstad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: