nieuws

01 feb 2001, 00:12

Groningen wil asielzoekers op grote schaal opleiden voor betaalde banen

De provincie Groningen wil asielzoekers op grote schaal voor betaald werk opleiden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit geeft hen de mogelijkheid bredere werkervaring op te doen dan met de veelal kortstondige seizoensarbeid die ze nu vaak verrichten. De directies van alle Groninger asielzoekerscentra zijn nauw bij het project betrokken.
In landen als Duitsland, Zweden en Denemarken is het gewoon dat asielzoekers snel aan het werk mogen. ‘’En goede opvang gaat om meer dan brood, bed en bad’’, benadrukt gedeputeerde H. Bleker (CDA). De provincies en de AZC’s steken de komende twee jaar vier ton in het project.
‘’Onze opzet is uniek in zijn omvang. Vrijwel alle gemeenten doen mee’’, aldus provinciewoordvoerster Désirée Bosch. ‘’Groningen loopt hier landelijk mee voorop, het rijk spreekt inmiddels van het Groningse model. Het initiatief richt zich op het opleiden van mensen die gevarieerd werk, zoals banen in zorginstellingen, kunnen doen’’.
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) reageert positief. ‘’Veel asielzoekers zijn hoog opgeleid en willen graag zinvolle arbeid verrichten’’, aldus COA-woordvoerster Désirée Wilhelm. ‘’Maar dit mag geen vrijblijvend plan zijn. Momenteel is er krapte op de arbeidsmarkt, dus kun je even een blik asielzoekers opentrekken als je ze nodig hebt. Het moet niet zo zijn, dat als de economie straks minder bloeit ze ineens niet meer zouden mogen werken.’’