nieuws

09 jun 2001, 00:12

Groningen weer goed bij kas; Schuiling: 'Nieuw Theater aan Grote Markt'

De tevredenheid straalde van de gezichten van burgemeester en wethouders bij de presentatie van de voorjaarsnota 2002-2005. Het college kan terugkijken op een succesvolle collegeperiode, maar benadrukt tegelijkertijd dat ze nu niet achterover gaan leunen. ‘Er is geen verraderlijker wind dan voor de wind’, aldus burgemeester Wallage.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de voorjaarsnota wordt bekeken in hoeverre de doelen die het college bij haar aantreden heeft gesteld, ook inderdaad zijn gehaald. Het college schrijft: ‘Het is een periode waarin het met de stad en de meeste inwoners van Groningen voorspoedig is gegaan. Opnieuw zijn inwonertal en werkgelegenheid gegroeid, zijn er minder mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering en is de financiële positie van de gemeente ronduit goed te noemen.’
Maar er was niet alleen goed nieuws te melden. Vooral de positie van de binnenstad verdient extra aandacht. ‘Het aantal bezoekers van buiten de stad neemt toe, maar ze blijven te kort en geven te weinig geld uit’, zegt wethouder Koen Schuiling van economische zaken. Volgens Schuiling willen mensen tegenwoordig veel meer vermaakt worden en moet er behalve winkelen meer te beleven zijn in de binnenstad. ‘Een nieuw theater aan de Grote Markt zou een enorme versterking zijn.’
Burgemeester Wallage voegde daar aan toe: ‘Het aantrekkelijker maken van de binnenstad blijft essentieel. Na het referendum is er een plan van tafel geveegd, maar het probleem is gebleven. Nu moeten we samen met de bewoners met een nieuw werkbaar plan komen.’
Ook de bereikbaarheid van de stad moet verbeterd worden. De bereikbaarheid per auto blijft in gestaag tempo achteruit gaan, vooral op de zuidelijke ringweg. Tegelijkertijd loopt het fietsgebruik achter op de bevolkingsgroei. Het college heeft daarom een grote verbetering van de fietspaden aangekondigd, over een oplossing op de ringwegen is de gemeente in overleg met het ministerie van Rijkswaterstaat..
Maar zoals gezegd was het toch vooral een voorjaarsnota met goed nieuws. De financiële positie van de gemeente Groningen blijft in de toekomst gunstig. De werkgelegenheid groeit sneller dan geraamd en dientengevolge daalt het aantal werklozen ook sneller dan geraamd.