nieuws

30 apr 2019, 17:05

Groningen viert zondag de vrijheid in Het Bevrijdingsbos (Video)

Jaarlijks wordt op Nationale Bevrijdingsdag in Het Bevrijdingsbos aan de Noorddijkerweg in Groningen de vrijheid gevierd. Op zondag 5 mei 2019 is het 74 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Evenals voorgaande jaren is in samenwerking met een andere gemeente de viering in en om het bos vormgegeven.

 

Dit jaar is de gemeente Tynaarlo  gastgemeente. ’s-Morgens verzorgt de gemeente Tynaarlo het programma in de Stefanuskerk, waar de burgemeester van deze gemeente, de heer M.J.F.J. Thijsen, in aanwezigheid van onder ander de Commissaris van de Koning van Groningen, de heer F.J. Paas, zal spreken over het jaarthema: In vrijheid kiezen. Aansluitend volgt een programma op het Plein van de Vrede in het Bevrijdingsbos.  
 
Het programma in Het Bevrijdingsbos ziet er als volgt uit: 
 
11.00 -12.00 uur   bijeenkomst voor genodigden in de Stefanuskerk met diverse sprekers en omlijst met muzikale klanken; aansluitend wandelt het gezelschap naar het Bevrijdingsbos 
 
Vanaf 12.20 uur muzikaal optreden van Harmonie ’67 op het Plein van de Vrede in het Bevrijdingsbos. Na het lossen van de vrijheidsduiven zal door de burgemeester van Groningen, de heer P.E.J. den Oudsten, een korte toespraak houden over de kinderrechten. Daarna worden bloemstukken gelegd op het regimentenplateau. Aansluitend leggen de andere aanwezigen witte anjers op het regimentenplateau. 
 
 De boomplanting vindt plaats op het Maple Leaf Plein tegenover het regimentenplateau door de burgemeester van de gemeente Tynaarlo, de heer M.J.F.J. Thijsen. 
 
13.30 uur Einde ceremonie in het Bevrijdingsbos 

Meer op: www.bevrijdingsbos.nl
 
 

Het Bevrijdingsbos

Het initiatief voor het aanleggen van Het Bevrijdingsbos kwam voort uit het toenmalige Gemeentelijk 5 Comité. Het gemeentebestuur van Groningen stelde 9 hectaren grond beschikbaar. Er zijn meer dan 30.000 esdoorns, in 5 soorten, aangeplant. Dit aantal was het resultaat van een actie waarbij certificaten zijn verkocht voor het adopteren van 1 of meerdere bomen voor het Bevrijdingsbos. De eerste boom is geplant op 5 mei 1992.

Zo ontstond het Bevrijdingsbos als een monumentaal geschenk van burgerij, bedrijfsleven en instellingen van stad en provincie Groningen.

Op 5 mei 1995 werd het Bevrijdingsbos geopend in aanwezigheid van meer dan 200 Canadese bevrijders en verzetsmensen. Samen met schoolkinderen werden op deze dag ter gelegenheid van de 50-jarige viering van de bevrijding op 16 april 1945, ruim tweehonderd perenbomen geplant in een van de toegangslanen.