nieuws

30 jan 2002, 00:12

Groningen pakt grootste lastpakken van Stad aan

De gemeente Groningen gaat straffer optreden tegen de drugsverslaafden die de meeste overlast veroorzaken in de binnenstad. B en W hebban althans een Plan van Aanpak vastgesteld om de 15 grootste overlastveroorzakers in te tomen. Het plan is gemaakt in samenwerking met de Verslavingszorg, justitie en politie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de aanpak maakt de gemeente dankbaar gebruik van een onderzoek dat in november werd gedaan naar de situatie van de vijftien harddrugsgebruikers die de meeste overlast veroorzaken. Naar aanleiding daarvan is er voor alle vijftien een apart Plan van Aanpak gemaakt. Maar daarbij wordt voortaan door alle instanties intensief samengewerkt. De gemeente hoopt op die manier het overlastveroorzakende gedrag van de 15 terug te dringen Maar ook om er ervaring mee op te doen voor de aanpak van de overlast van een grotere groep van ongeveer 40 personen. B en W hebben er 41.000 euro subsidie voor beschikbaar gesteld.