nieuws

14 sep 2002, 00:12

Groningen opgelucht over steun nieuwe kabinet voor Zuiderzeelijn

Het nieuwe kabinet blijkt, tot opluchting van de Groningse Commissaris der Koningin H. Alders, voorstander te zijn van de aanleg van een zweeftrein naar Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De nieuwe minister van verkeer en waterstaat De Boer (LPF) heeft laten weten eind september al de samenwerkingsovereenkomst af te willen sluiten met provincies en gemeenten over de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn. Hij heeft dat gezegd tegen de Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Hij komt daarmee de afspraken na die het paarse kabinet enkele maanden geleden nog maakte met het Noorden.
Van het nieuwe kabinet was al bekend dat minister Bomhoff groot voorstander is van de zweeftrein, want in een vorige functie als onderzoeker stelde deze dat die verbinding niet alleen voor het Noorden maar voor de hele economie van Nederland van belang is. Dat standpunt blijkt – tot opluchtign van de provincie Groningen - nu ook te worden gedeeld door de nieuwe minister De Boer. Deze heeft zelfs laten weten de gemeenten Almere, Amsterdam en Haarlemmermeer te vragen ook een bijdrage te leveren aan de supersnelle treinverbinding. Alders heeft in bij het maken van de plannen voor de zweeftrein en bij het verwerven van steun voor die plannen, steeds het voortouw genomen.