nieuws

26 sep 2000, 00:12

Groningen moet dakopbouwen Hoornse Meer massaal afwijzen

Zeer tot spijt van de gemeente zelf is de stad verplicht om alle bouwaanvragen voor de wijk Hoornse Meer af te wijzen. Wie nu een dakopbouw op z’n huis wenst, heeft pech en moet afwachten..

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen is er zelf niet gelukkig mee, maar is verplicht om alle ingediende bouwaanvragen voor de wijk Hoornse Meer af te wijzen. Voor het betreffende gebied geldt namelijk formeel een bouwverbod, waardoor er zo maar geen dakopbouwen bijgebouwd mogen worden op de woningen. De gemeente verleende tot voor kort steeds vrijstellling voor dat bouwverbod, en vaardigde een richtlijn uit om dat bouwen toch mogelijk te maken.
Maar de gemeentelijke commissie voor beroep- en bezwaarschriften heeft onlangs vastgesteld dat deze richtlijn geen juridische basis heeft, en niet gebruikt mag worden bij de beoordeling van bouwaanvragen. En daarmee resteert nu enkel het bouwverbod. Dat betekent, aldus een woordvoerder, dat de gemeente alle ingediende bouwaanvragen in grote delen van het Hoornse Meer moet afwijzen.
De problemen in de Hoornse Meer zijn ontstaan toen veel van de woningen, aanvankelijk eigendom van corporaties, aan particuliere eigenaren werden verkocht. Sommige van die nieuwe eigenaren wilden hun woning vergroten door er een dakopbouw te maken. Om aan die wens tegemoet te komen werden de bouwaanvragen de afgelopen twee jaar getoetst aan een richtlijn, die was opgesteld door ontwerpers van de wijk. Op die wijze werden enkele tientallen vergunningen verleend.
De gemeente kan de uitbouwen nu niet meer goedkeuren en zal eerst de regels moeten aanpassen, zodat het formeel ook mogelijk wordt. De gemeenteraad en de provincie zullen zich daar eerst over moeten buigen. Pas als zij er mee instemmen kunnen bouwvergunningen worden verleend. Dat kan naar verwachting zo’n vier maanden duren.