nieuws

06 jun 2000, 00:12

Groningen heeft dertig miljoen ‘over’

De gemeente Groningen heeft vorig jaar bijna dertig miljoen gulden ‘overgehouden’. Al bij de Voortgangsnota in het najaar bleek dat er een voordelig saldo te verwachten was, maar toen rekende de gemeente nog op een plus van zeventien miljoen gulden. Nu blijkt het om 29,4 miljoen gulden te gaan. Vrij besteedbaar is dit geld helaas niet: de gemeente heeft vorig jaar te weinig in de reserves gestoken. Dit wordt nu vermoedelijk rechtgezet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente was in 1999 het bedrag van 1654,5 miljoen gulden kwijt aan lasten. De baten bedroegen 1683,9 miljoen gulden. De gemeente was uitgegaan van evenveel baten als lasten, maakte de gemeente bekend. Groningen besteedt jaarlijks de helft van de begroting aan sociale zaken en werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, sport en welzijn. Ook gaat er veel geld op aan ruimtelijke ordening en economische zaken.
Ondanks de ‘meevaller’ kwamen de gemeentelijke dienst in het vorig jaar geld tekort. Burgemeester en wethouders menen daarom, dat er niet meer bezuinigd kan worden.