nieuws

28 nov 2017, 12:12

Groningen heeft 10.000 scooters. Is dat een probleem?

Groningen heeft 10.000 scooters. Is dat een probleem?

Groningen heeft ongeveer 10.000 scooters. De vraag is of dat een probleem is, en zo ja: wat kunnen we daar aan doen? Zorgen ze voor fijnstof en geluids- of stankoverlast? Of valt dat mee? Daarover organiseert de Groningse gemeenteraad donderdagavond een zogenaamde ‘expertmeeting’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad houdt deze speciale bijeenkomst over scooters komende donderdagavond 30 november vanaf 19.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. Experts gaan dan in op veiligheids- en gezondheidsaspecten van scooters. Verder komen belangenverenigingen aan het woord. En ook inwoners van Groningen mogen hun mening over scooters geven.

 

Fijnstof

 

Groningen telt steeds meer snorscooters. Dat zijn scooters met een blauw kentekenplaatje waarmee je zonder helm op het fietspad mag. In zo’n tien jaar is het aantal van dit soort scooters bijna verdubbeld tot ongeveer 10.000. Ze mogen maximaal 25 km/uur rijden. Maar opvoeren is niet zo moeilijk. En schoon zijn ze niet. Uit GGD-onderzoek blijkt dat fietsers steeds meer worden blootgesteld aan kortdurende maar hoge concentraties fijnstof van scooters.

 

Geluids- en stankoverlast

 

Volgens het Groningse college van burgemeester en wethouders ervaart menig Stadjer geluids- en stankoverlast. “En veel fietsers voelen zich onveilig op het fietspad vanwege de vaak (te) hoge snelheid van snorscooters.” Sommige politieke partijen in de Groningse gemeenteraad willen maatregelen tegen scooters. Zoals een verbod voor snorfietsers om op fietspaden te rijden. Die moeten dan op de weg. Of een “milieuzone” waar scooters niet mogen komen. In Amsterdam doen ze zoiets. Daar mogen scooters van 2010 en ouder niet meer in de bebouwde kom rijden.

 

Verkeersveiligheid

 

Het Groningse college van B&W wil niet zo ver gaan. Een scooterverbod op fietspaden zou bijvoorbeeld weer gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid van de snorscooterrijders op de rijbaan waar ook auto’s rijden. Volgens B&W heeft een deel bewust gekozen voor de snorscooter omdat ze niet op de rijbaan willen of durven rijden. Verder maken de regels maatregelen tegen scooters ook lastig.

 

Scooterbelang

 

De gemeenteraad wil met de expertmeeting op 30 november een compleet beeld krijgen van alle aspecten van het scootergebruik in de stad. De GGD Groningen gaat in op gezondheidsaspecten, de Politie Groningen behandelt de veiligheidsaspecten. Ook de belangenorganisaties Scooterbelang, de Fietsersbond en BOVAG & RAI Vereniging mogen hun kant van de zaak belichten. En de gemeente Amsterdam komt om te vertellen wat daar de afwegingen zijn geweest bij de besluitvorming over scootermaatregelen.

 

Debat

 

De expertmeeting eindigt met een debat. Dan is er ook voor de inwoners van Groningen de gelegenheid vragen te stellen en hun mening te geven. Zij hoeven zich hier niet voor op te geven. Het is een openbare bijeenkomst dus iedereen kan gewoon op de publieke tribune gaan zitten. Deze expertmeeting wordt live uitgezonden via de website van de gemeenteraad: https://groningen.raadsinformatie.nl.