nieuws

22 jun 2000, 00:12

Groningen gaat meer werk maken van fraudebestrijding

Het college van Burgemeester en Wethouders hebben dinsdag 20 juni het “Beleidsplan rechtmatigheid en doelmatigheid uitvoering Algemene Bijstandswet” gepresenteerd. Hierin geeft het college aan hoe zij fraude met uitkeringen wil bestrijden en voorkomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de gemeente Groningen is de aanpak van fraude te verbrokkeld. Zij wil door meer samenhang in de fraudebestrijding laten zien dat zij geen misbruik van gemeenschapsmiddelen accepteert en dat de gemeente alert is op uitkeringsfraude.