nieuws

26 mei 2001, 00:12

Groningen en Flevoland voorop met windenergie

De provincie Groningen is een van de weinige provincies die zich houden aan de afspraken voor het stimuleren van windenergie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincies Groningen en Flevoland zijn de enige provincies die hebben voldaan aan de doelstelling van het Rijk voor Windenergie. Ze hebben zelfs meer gedaan dan landelijk was afgesproken. De provincie Groningen gaat daar de komende jaren nog een flinke schep bovenop doen. De provincie Noord Holland bakt er weinig van: die heeft haar taakstelling bij lange na niet gehaald, evenmin als Zeeland en Friesland.