nieuws

08 nov 2001, 00:12

GroenLinks wil oplossing voor maatschappelijk werk Groningen

De GroenLinks Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de situatie van het maatschappelijk werk in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zoals bekend wordt door het faillissement van de Atriumgroep op dit moment in 17 gemeenten in de provincie Groningen alleen nog maar noodhulp verleend in crisissituaties. Volgens een voormalige maatschappelijke werker in het Nieuwsblad van het Noorden van 2 november jl. kan nu geen hulp geboden worden voor relatie-, gewelds-, financiƫle en verwerkingsproblemen. En ook niet voor klanten met problemen als overspannenheid, stress, uitval uit hun werk, problemen met uitkeringen etc. GroenLinks is van mening, dat deze situatie onhoudbaar is, omdat zo kwetsbare groepen in de Groninger samenleving verstoken blijven van hulp. Daarnaast zijn de sociale gevolgen voor de betrokken medewerkers aanzienlijk en gaat op deze manier veel opgebouwde ervaring en kennis verloren.
GS van Groningen heeft bij de begroting 2002 gekozen voor een toetredende en aantredende rol juist bij maatschappelijke ontwikkelingen. Deze rol zal nu bij uitstek van pas komen. Ook liggen er wel degelijk raakvlakken met het provinciaal beleid. Bij rampen of calamiteiten heeft het maatschappelijk werk een begeleidende taak als ondersteuning van de GGD. Die kan nu niet uitgeoefend worden. Daarnaast doorkruist deze situatie het gebiedsgerichte welzijnsbeleid van de provincie Groningen, gericht op een versterking van de sociale infrastructuur. Het provinciaal beleid lijkt op deze manier water naar de zee dragen, als de gemeenten een belangrijk fundament van deze sociale structuur weghalen. GroenLinks vraagt aan GS om een bemiddelende en initiƫrende rol te spelen, zodat zo spoedig mogelijk een oplossing voor deze schrijnende sociale problematiek wordt gevonden.