nieuws

09 nov 2001, 00:12

GroenLinks wil duidelijkheid over vliegveld Eelde na daling reizigers

De GroenLinks Statenfractie heeft schriftelijke vragen aan het College van GS gesteld met betrekking tot de ontwikkeling rond Groningen Airport Eelde. Als gevolg van de catastrophe op 11 september in de USA is ook hier sprake van een daling van het aantal vliegbewegingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarnaast zijn er ook extra beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit alles zal naar verwachting inkomstenderving en kostenverhoging met zich mee brengen. GroenLinks wil vooral weten hoe dit zich zal gaan verhouden op de provinciale bijdrage en de onderhandelingen met het Rijk.
De aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten hebben in de korte tijd die sinds dien verstreken is al de nodige sporen nagelaten in de luchtvaartwereld. De passagiersaantallen zijn de vorige maand alleen al voor Schiphol met 18% teruggelopen. De gevolgen daarvan zijn ontslagen in de luchtvaartindustrie en in de toeleverende sectoren. Inmiddels kunnen we daar het drama Sabena aan toevoegen. Deze ontwikkelingen zijn ook niet aan Groningen Airport Eelde voorbij gegaan. Naar verluid vallen meerdere geplande vluchten uit vanwege gebrek aan belangstelling. Ook is de vliegintensiteit van de verbinding naar Amsterdam intussen aangepast. Daarnaast moesten ook extra beveilingsmaatregelen getroffen worden. GroenLinks zou graag van het College van GS vernemen hoe zij de nieuwe situatie rond het regionale vliegveld nu analyseren. Ook wil de fractie weten of er door de negatieve gevolgen van de exploitatie van het vliegveld ook financiƫle consequenties voor de provincie Groningen te verwachten zijn. Meer specifiek wil de fractie van GroenLinks weten of het ondernemersplan van het vliegveld inmiddels wordt aangepast en of de provinciale positie ten opzichte van het vliegveld heroverwogen moet worden.