nieuws

14 jun 2000, 00:12

GroenLinks vangt (nog) bot met plan voor Woonlastenfonds

Het college van B & W van Groningen neemt een initiatiefvoorstel van GroenLinks met betrekking tot de invoering van een woonlastenfonds in de gemeente Groningen niet over.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GroenLinks wilde met het initiatiefvoorstel woonlastenfonds bereiken dat mensen niet meer dan een bepaald bedrag aan huur hoeven te besteden. Woonlasten die na aftrek van huursubsidie boven een bepaald niveau uitkomen zouden dan door de gemeente Groningen moeten worden aangevuld. B en W nemen het voorstel echter niet over. Volgens het college is het verstandig om eerst kabinetsplannen over de aanpak van de armoedeval af te wachten. Na de zomer ziet de gemeente dan verder.