nieuws

02 nov 2000, 00:12

GroenLinks, D66, VVD en PvdA stellen vragen over PPG

Vier politieke partijen die samen de meerderheid vormen in Provinciale Staten maken zich zorgen om PPG, de glasvezelproducent in Westerbroek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naar aanleiding van het vorige week bij de wetenschapswinkel voor biologie verschenen rapport “Een vroege herfst op Langwijck; schade aan vegetatie en gezondheidklachten rondom een glasvezelfabriek in Westerbroek Groningen” hebben de partijen Groen Links, D66, VVD en PvdA gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college. Alle vier de partijen maken zich zorgen om de situatie rondom PPG en zouden graag duidelijkheid van het college willen op een aantal punten. Het is zaak dat met name de bewoners van Westerbroek gauw duidelijkheid krijgen over de situatie. Om die reden zijn de volgende vragen gesteld.
1. Deelt het college de conclusie van het rapport dat de feitelijk opgetreden schade aan bomen en heesters vrijwel zeker veroorzaakt is door de (fluoride) emissies van PPG? 2. In welke mate sluit de aanpak van de in opdracht van de provincie uitgevoerde onderzoeken naar de plantenschade aan bij de aanpak en bevindingen zoals in het rapport van de biologiewinkel naar voren komen? 3. Heeft het college inzicht in de gemiddelde en piek concentraties van fluoriden, stikstofoxiden en zwaveldioxide waaraan bewoners van Westerbroek door PPG worden blootgesteld en is er inzicht in de hiermee gepaard gaande gezondheidsaspecten?. 4. Hoe staat het met de verdere voortgang en afronding van de door de provincie geëntameerde onderzoeken? Wanneer kan het college hieromtrent rapporteren aan de Statencommissie? Wanneer informeert het college de Statencommissie met nadere voorstellen om de in het biologiewinkel rapport gesignaleerde problematiek tot een goed einde te brengen? 5. Hoe is de verdere stand van zaken ten aanzien van de revisie van de vergunning van PPG? Gaarne krijgen wij in zicht in het tijdpad van het revisietraject? 6. Neemt het college speodig stappen ten aanzien van informatie en voorlichting aan de bewoners van Westerbroek aangaande de bevindingen van het biologiewinkel rapport en de resultaten van eigen onderzoekingen?