nieuws

31 jan 2002, 00:12

Groen-Links wil uitstel definitieve go-beslissing Euroborg

De fractie van Groen-Links in de gemeenteraad van Groningen vindt dat het College van B&W de garantstelling voor de bouw van de Euroborg veel te rooskleurig voorstelt. Op basis van de verontrustende second opinion van het adviesbureau Twijnstra & Gudde zou de gemeenteraad geen definitief go-besluit over de bouw van de Euroborg moeten nemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Twijnstra & Gudde heeft op verzoek van de gemeente vorige jaar een second opinion gegeven over het derde besluit over de bouw van de Euroborg. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad op voorstel van de college-partijen unaniem een motie aangenomen waarin B&W werd opgedragen de aanbevelingen van de eerste second opinion over te nemen en uit te voeren.
Vorige week heeft Twijnstra & Guddde een twee second opion gegeven, nu over het vierde en definitieve go, no go-besluit. Daarin wordt gesteld dat ér nog steeds belangrijke gegevens ontbreken om het definitieve go-besluit te kunnen adviseren’.
Zo zijn er volgens het adviesbureau enkele kostenposten, onder meer van onderhoud en personeel, te laag geraamd, is er geen integraal uitgewerkt businessplan opgesteld, is er geen goed beeld van het totale kostenplaatje van de Euroborg en is er geen eenduidig voorstel voor de juridische constructie rond de Euroborg.