nieuws

15 sep 2000, 00:12

Gevaarlijke speeltuin Lewenborg moet weg

De gemeente Groningen laat twee speelvoorzieningen in Lewenborg weghalen. De bijzondere speelplekken bij ‘De Zandbank’ en ‘Het Circuit’ zijn niet meer veilig.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Zandbank en Het Circuit liggen in het Le Roy-gebied, een groenzone van 6 hectare die in 1973 door landschapsarchitect Louis LeRoy zijn ontworpen. De grond wordt volgens LeRoys gedachtengoed beheerd door een bewonersgroep.
De meningen van buurtbewoners over de groenzone lopen uiteen. Sommige Lewenborgers vinden het een spannend gebied dat uitnodigt tot avontuur, anderen spreken van een verwaarloosd en onverzorgd terrein.
De speeltoestellen, die bij Midscheeps en Kajuit staan, voldoen niet meer aan de moderne veiligheidsvoorzieningen. Kinderen kunnen er af vallen, bekneld in raken of in verstikken. De gemeente vindt het te duur om de toestellen op te knappen volgens de huidige veiligheidsregels.
De Beheergroep wil graag zelf de Zandbank opknappen, maar volgens de gemeente duurt dat te lang. Zelfs met ondersteuning van een aannemer zou het minstens drie jaar duren voor de toestellen weer veilig zijn.
De 25.000 gulden die nodig zijn voor het verwijderen van de voorzieningen dekt de gemeente met de onderhoudsbegroting van de afdeling Openbare Werken.