nieuws

29 jan 2002, 00:12

Gemeenteraad vergadert woensdag 30 januari over Grote Markt

De Groningse gemeenteraad komt woensdag 30 januari in vergadering bijeen om te praten over de Grote Markt. De raad zal dan spreken over het voorstel van B en W om het advies van het Grote Markt Forum integraal over te nemen als uitgangspunt voor de volgende fase in het proces van het Grote Markt beraad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor de duidelijkheid: woensdag ligt er nog geen concreet voorstel op tafel over hoe de Grote Markt er in de toekomst uit zal komen te zien. Zo ver is de planvorming nog lang niet. Het Forum heeft wel een aantal aanbevelingen gedaan over de gewenste toekomstige ontwikkelingen.
Volgens wethouder W. Smink (PvdA) zullen deze aanbevelingen waarschijnlijk worden uitgewerkt in drie- tot vijf alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor de Grote Markt. Dankzij die verschillende modellen kan dan een beter inzicht verkregen worden in de gevolgen die de verschillende keuzes hebben voor de toekomst van de Grote Markt. Pas als die modellen zijn uitgewerkt komt het proces in een fase waarin duidelijke keuzes gemaakt zullen worden over onder meer de bereikbaarheid, de omvang van culturele voorzieningen aan de oostwand of de vraag of, en zo ja waar parkeergarages gebouwd kunnen worden. Die keuzes zullen dan gemaakt worden door de nieuwe gemeenteraad die na 6 maart aantreedt.