nieuws

11 sep 2000, 00:12

Gemeente Haren sluit tijdelijk opvangcentrum asielzoekers onder druk omwonenden

B en W van Haren zien onder druk van omwonenden af van hun voorstel om een tijdelijk asielzoekerscentrum langer open te houden. Het gaat om centrum de Ruige Hoek, dat momenteel zestig mensen huisvest.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B en W voelden er voor dit centrum langer open te houden dan het geplande jaar. Buurtbewoners van het centrum eisen dat aan eerder gemaakte afspraken wordt voldaan.
De gemeente had het centrum eventueel als dependance willen gebruiken zodra een nieuw centrum gereed was. B en W zagen daarvan af na een inspraakavond voor omwonenden. De gemeente had de buurtbewoners reeds eerder gepolst of het mogelijk was het centrum open te houden. Tijdens de inspraakavond bleek opnieuw dat de buurtbewoners daar geen genoegen mee nemen.
Op de inspraakavond werd onder meer gepleit voor de komst van maximaal tweehonderd asielzoekers naar Haren, in plaats van de verwachte vierhonderd. ‘Dat kan niet, want vierhonderd is het minimum aantal bewoners voor een centrum. Dat specifieke aantal heeft onder meer te maken met de benodigde voorzieningen die op het terrein komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor scholen’, aldus de woordvoerder van Haren P. Oldenburg.
Tijdens een raadscommissievergadering bleek dat de meeste partijen zich kunnen vinden in het besluit van B en W. Alleen de fracties van GPV en GroenLinks/De Groenen waren tegen.