nieuws

15 feb 2001, 00:12

Gedeputeerde: ‘Nieuwe Noordzijde prima’

De Groningse gedeputeerde voor economische zaken J.R.A. Boertjes vindt de vernieuwing van de Noordzijde van de Grote Markt ‘een grote plus’ voor Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het vernieuwen van de noordwand is volgens de gedeputeerde een belangrijke zaak die de vitaliteit van de stad Groningen ten goede komt. Maar hij betreurt het wel dat de discussie in de stad Groningen zich nu vooral toespitst op de vraag op er een nieuwe parkeergarage moet komen. ‘Het is een vorm van koppel-verkoop geworden. Al kan ik mij van de kant van de ondernemers ook wel voorstellen dat ze willen dat hun nieuwe winkels goed bereikbaar zijn’. ‘Maar alles overziend ben ik een voorstander van de plannen. Uiteindelijk vormen ze een grote plus voor Groningen’.
De Groningse gedeputeerde zei een en ander dinsdagmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie van Gedeputeerde Staten. Maar hij benadrukte dat hij sprak op persoonlijke titel en dat het college van GS als geheel geen standpunt inneemt en de zaak alleen zal toetsen aan het bestemmingsplan.