nieuws

10 sep 2002, 00:12

Fusie vier Groningse musea van de baan

Het gemeentelijk Natuurmuseum in Groningen en drie universitaire musea zullen, in tegenstelling tot eerdere goedgekeurde plannen, niet fuseren. Het was de bedoeling dat de vier samen het nieuwe Museum voor Mens Natuur en Wetenschap zouden vormen, maar dat is volgens de gemeente te duur. Nu hebben B en W van Groningen in overleg met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ‘in goed overleg besloten ervan af te zien’, aldus de gemeente.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een vorig jaar gesloten overeenkomt is daartoe ontbonden. De fusie was bedoeld omdat de musea afzonderlijk te klein werden geacht voort te blijven bestaan.
Groningen sloot in mei 2001 een akkoord met het Natuurmuseum, het Anatomisch Museum, het Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw en het Universiteitsmuseum. Voor het fusiemuseum zou mogelijk 1,4 miljoen euro eenmalig door de gemeente worden betaald, en door de RUG enkele honderdduizenden euro’s. Jaarlijks zou ruim een half miljoen nodig blijven om het wetenschapsmuseum open te houden. Groningen zou daarvan 454.000 euro voor haar rekening nemen, de RUG het resterende bedrag. De financiële vooruitzichten voor rijk en gemeenten zien er minder gunstig uit dan ten tijde van het fusiebesluit, meent Groningen. Ze had bij het sluiten van de overeenkomst al een slag om de arm gehouden; het project zou staan of vallen met voldoende financiering.
De RUG heeft begrip voor het besluit en gaat kijken naar de gevolgen voor haar musea. De directie van het Natuurmuseum reageert erg teleurgesteld op het feit dat het ambitieuze project, met nog maar een paar maanden voor de geplande start van de verbouwing van een pand, nu blijkbaar van de baan is. Het college heeft toegezegd snel een voorstel voor de toekomst van het momenteel kwakkelende Natuurmuseum te zullen presenteren.