nieuws

24 sep 2000, 00:12

Filmmaker Greenaway stelt tentoonstelling Groninger Museum samen

Het Groninger Museum gaat een uniek samenwerkingsproject met de Engelse filmmaker Peter Greenaway aan. Hij gaat voor het museum de theatrale tentoonstelling ‘Hel en Hemel- De Middeleeuwen in het Noorden’ samenstellen die vanaf april 2001 te zien zal zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Greenaway zorgt voor een theatrale inrichting waarbij de bezoeker zich omgeven voelt door de tijd en sfeer van de Middeleeuwen. In de expositie staan verschillende facetten van het dagelijkse leven als seks, geboorte, voeding, kleding, reizen, tekst en recht in de Middeleeuwen in Noord-Nederland centraal.
De regisseur schept op filmische wijze een omgeving in het museum waar de bezoeker steeds andere sferen ondergaat, maar zich daarbij voortdurend de dreiging van het water realiseert. Het gevecht tegen het water en de winning van land op de zee was een belangrijk gegeven in de Middeleeuwen voor Noord-Nederland.
Zelden getoonde boeken, beelden van hout, steen en brons, priestergewaden, resten van het klooster in Aduard, oorkonden, keukengerei en veel meer objecten vormen de ingrediënten van de tentoonstelling. Het zijn de mooist bewaard gebleven voorwerpen van kunst en nijverheid uit de Middeleeuwen in Noord-Nederland, bijeengebracht in het Groninger Museum uit diverse archieven, musea en andere collecties. Niet alleen de voorwerpen nemen de bezoeker mee naar die verre tijd. Theatrale effecten zullen op indringende wijze confronteren met de sfeer, het klimaat en de leefomstandigheden van de Middeleeuwen.
De Middeleeuwen worden nog te vaak gezien als louter een duistere tijd, maar feitelijk was het een periode met een goed georganiseerde maatschappij. Dat gold niet alleen voor Brugge en Venetië, maar ook voor Noord-Nederland. In de volle Middeleeuwen ontstonden veel steden. Men bouwde met grote voortvarendheid kerken, kloosters en steenhuizen. De stad Groningen verwierf in die tijd een dominante positie. Het grootste klooster van Noord-Europa bevond zich in Aduard, vlakbij de stad Groningen.
De kleistreken van Noord-Nederland waren vruchtbaar en leverden veel inkomsten. Het leven was echter hard. Naast de toen gebruikelijke plagen van droogte en pest, moest men leven met de dreiging van het water. Om zich tegen de zee te wapenen bouwden de mensen op wierden of terpen, verhoogde stukken grond.
De expositie stelt verschillende thema's aan de orde in wisselende ambiances. Een van de belangrijkste thema's in de Middeleeuwen is de zoektocht naar de 'waarheid' rond het vraagstuk van de dood, de hel en de hemel. Maar ook seks, geboorte, voeding, kleding, reizen, tekst en recht passeren in de tentoonstelling de revue.
Greenaway is bekend geworden als regisseur van films zoals A Zed & Two Noughts, The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, Prospero's Books en The Pillow Book. Hij ontwerpt tevens tentoonstellingen over de hele wereld, op dit moment onder meer in Bologna en Malmö. Daarnaast schrijft en regisseert hij de laatste jaren opera's, waaronder Writing to Vermeer.