nieuws

02 jul 2001, 00:12

Extra geld Gronings Archeologisch Depot Nuis

Staatssecretaris F. van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil een extra bijdrage beschikbaar stellen voor de verdere ontwikkeling van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Deze toezegging deed hij tijdens de bijeenkomst voor de ondertekening van het noordelijk cultuurconvenant. Het Noordelijk Archeologisch Depot kan zich hierdoor ontwikkelen tot een centrum waar iedereen met vragen over archeologie terecht kan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Staatssecretaris F. van der Ploeg is donderdagmiddag met de cultuurgedeputeerden van de drie noordelijke provincies en de cultuurwethouders van de gemeenten Groningen en Leeuwarden bijeengekomen om het Noordelijk cultuurconvenant 2001 - 2004 te ondertekenen. Onderdeel hiervan is de afspraak dat het rijk voor de komende vier jaar in totaal zo'n 25 miljoen gulden per jaar beschikbaar stelt aan een aantal in het Noorden gevestigde kunstinstellingen. Het gaat om instellingen als het Noord Nederlands Orkest, Galili Dance, Jongerentheater De Citadel, Noord Nederlands Toneel, museum Princessehof, het Oerol Festival en Opera Spanga.
Tweede afspraak uit het cultuurconvenant is de noordelijke uitwerking van het Actieplan Cultuurbereik. Dit richt zich onder meer op het toegankelijk maken van cultuur voor iedereen, het wegwijs maken van kinderen en jongeren in de wereld van kunst en cultuur én het bevorderen van ontmoeting tussen de verschillende culturen.
Daarnaast wordt meer aandacht gevraagd voor het cultureel erfgoed. De noordelijke ondertekenaars willen dit de komende jaren nog meer bundelen en een herkenbaar gezicht geven. Een van de onderdelen is het eerder genoemde Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Andere afspraken zijn onder andere het opstellen van een plan van aanpak voor de museuminventarisatie, het onderzoeken van een aantal witte plekken op het terrein van de archeologie en de gezamenlijke inspanning om archieven en ander historisch bronnenmateriaal voor een breed publiek toegankelijk te maken. De noordelijke ondertekenaars vormen samen het cultuurconvenant-overleg, dat naast voorzitter gedeputeerde M.W. Brink-Massier van de provincie Drenthe bestaat uit gedeputeerde A.J. Mulder van de provincie Fryslân, gedeputeerde M.L. de Meijer van de provincie Groningen, wethouder W.R. Pattje van de gemeente Groningen en wethouder A.A.M. Brok van de gemeente Leeuwarden. Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Paula Kleine, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365253, fax (0592) 357188. email: p.kleine@drenthe.nl Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: P