nieuws

27 sep 2002, 00:12

Externe deskundigen in Groningse Rekenkamer

De Groningse gemeenteraad heeft besloten dat er aan de bestaande Rekenkamercommissie ook deskundigen van buiten de gemeenteraad toegevoegd kunnen worden. Bovendien is afgesproken dat de Rekenkamer voortaan zijn eigen onderzoeksonderwerpen bepaalt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dankzij deze wijzigingen moet de positie van de gemeenteraad ten opzichte van B en W worden versterkt en is betere controle mogelijk. De Rekenkamer in Groningen bestaat al sinds 1997. In het kader van de plannen van dualisering van de gemeentepolitiek wordt de positie daarvan nu versterkt.