nieuws

07 jun 2000, 00:12

Enige Nederlandse opleiding technische farmacie sluit

De opleiding technische farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) wordt opgeheven. Er zijn te weinig studenten en de visitatiecommissie vindt het niveau van de studierichting te laag. De opleiding aan de RuG is de enige opleiding technische farmacie in Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opleiding werd twaalf jaar geleden opgericht. De universiteit verwachtte dat veel studenten voor de studie zouden kiezen vanwege de groeiende werkgelegenheid in de farmaceutische industrie. De praktijk bewees anders: in een topjaar melden zich vier of vijf studenten, maar meestal blijft het bij slechts één of twee. De farmaceuten die deze richting kunnen kiezen, blijken een praktisch apothekersdiploma te prefereren. Bovendien is de ontwikkeling van medicijnen grotendeels overgenomen door de biomedische sector.
Volgens de RuG is het aantal studenten te weinig om een goede opleiding in stand te houden. De visitatiecommissie die de kwaliteit van de universitaire opleidingen in de gaten houdt heeft de studierichting vijf jaar geleden al eens doorgelicht. Conclusie was toen dat er te weinig samenhang in het programma zat. Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat er niets met de kritiek van toen is gebeurd.
Technische farmacie blijft wel bestaan als afstudeerrichting van de nieuwe afdeling farmaceutische wetenschap.