nieuws

19 feb 2002, 00:12

EMBARGO ‘Zonder betere parkeergarage kun je

‘Zonder een nieuwe parkeergarage in de nabijheid van de Grote Markt is een grootschalige vernieuwing van de Grote Markt niet mogelijk. En ook een nieuwe cultuurvoorziening nabij de Grote Markt kun je dan wel vergeten. Tenzij je verlangt dat mensen straks in avondkleding op de fiets naar theatervoorstellingen in Groningen komen.'

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het wordt tijd dat gemeenteraadsleden die dat ook vinden daar, met de verkiezingen in het verschiet, nu ook voor uitkomen en campagne voor dat standpunt gaan voeren’’
Dat zegt de voorzitter van de Groningen City Club – een organisatie van ondernemers in de binnenstad – Theo Venema. Hij reageert daarmee op recentie opiniepeilingen van het Nieuwsblad van het Noorden /Groninger Dagblad waaruit blijkt dat een meerderheid (54 procent) van de ondervraagde Stadjers vindt dat een nieuwe parkeergarage, ook nabij de Grote Markt, niet door zou moeten gaan. De uitslag van die enquete lijkt op het eerste gezicht dodelijk voor alle initietieven om binnen de gemeente Groningen een nieuwe parkeergarage te bouwen.
Maar althans de Groningen City Club denkt daar anders over. ‘Een meerderheid van een paar procent: voor mij is dat ongeveer even veel als fifty-fifty. Het betekent dat er ook Stadjers zijn die geen bezwara hebben tegen zo’n parkeergarage. Maar bovendien: je moet een stad niet besturen aan de hand van opiniepeilingen maar met visie en vervolgens met overtuigingskracht’, meent Venema.
Volgens hem is de keuze simpel: of Groningen stelt alles in het werk om de binnenstad ook economisch aantrekkelijk te houden, of de Grote Markt en omgeving zullen op termijn in verval raken. ‘Uit cijfers blijkt nu al dat er minder bezoekers komen vanuit de regio naar de binnenstad. Daar komt bij dat er vanuit Den Haag een nieuwe nota ruimtelijke ordening zit aan te komen, waardoor er in de periferie van steden veel meer mogelijk wordt. Straks kunnen ze dus complete warenhuizen gaan ontwikkelen in plaatsen als Bedum. Wie gaat er dan nog naar de Groningse binnenstad om inkopen te doen?’’, betoogt Venema.
Hij vindt dat het college van B en W er niet verstandig aan doet om het proces van het Grote Marktberaad helemaal af te wachten, alvorens zelf met een standpunt over een parkeergarage te komen. ‘Je kunt er gif op innnemen dat, mochten B en W op grond van onderzoeken tot de conclusie komen dat een soort parkeervoorziening nabij de Grote Markt gewenst is, dat daar dan toch weer een referendum over wordt aangevraagd. Daarom kun je nu beter al voor de verkiezingen duidelijk maken wat je wenst en kan de bevolking daar uit kiezen. Dan sta je ook sterker tijdens een referendum. Want uiteindelijk dient het beleid in een stad te worden bepaald door een democratisch gekozen gemeenteraad’’, aldus Venema.