nieuws

17 okt 2000, 00:12

Elektronisch patiëntendossier zou verplegers veel werk schelen

Verpleegkundigen in Nederland maken nog maar mondjesmaat gebruik van de informatie- en communicatietechnologie, terwijl die beroepsgroep daar juist enorm van zou kunnen profiteren. Dat stelt William Goossen van de Rijksuniversiteit Groningen, die 18 oktober promoveert

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Goossen zou het elektronisch opslaan van patiëntengegevens de verslaglegging een stuk efficiënter maken, en de toegankelijkheid voor verpleegkundigen van patiëntendossiers aanmerkelijk vergroten, omdat een computerfile in tegenstelling tot een stuk papier ook op twee plaatsen tegelijk kan zijn.
De promovendus stelt wel harde eisen aan de ontwikkeling en het gebruik van elektronische patiëntendossiers in de verpleegkundige zorg. In het verleden mislukten volgens hem veel projectem doordat automatiseerders niet wisten welke informatie voor verpleegkundigen van belang was. De beoogde gebruikers werden pas te laat bij het systeem betrokken.
De verpleegkundige beroepsgroep is nu vertegenwoordigd in het ICT Platform Zorg, dat onder lelding van oud-minister Brinkman de invoering van het elektronisch patiëntendossier in de gezondheidszorg voorbereidt.