nieuws

18 dec 2017, 11:11

Eerste fietsrotonde van Noord-Nederland aan Wilhelminakade wordt officieel geopend

Eerste fietsrotonde van Noord-Nederland aan Wilhelminakade wordt officieel geopend

De eerste fietsrotonde van Noord-Nederland wordt dinsdag officieel geopend. De rotonde bij de Wilhelminakade en de Prinsesseweg is alleen toegankelijk voor fietsers. Die kunnen al sinds vrijdag 7 december gebruik maken van de rotonde. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op woensdag 20 december om 11.00 uur opent wethouder Paul de Rook de rotonde officieel.

De rotonde is onderdeel van het project Slimme Fietsroutes. Al jaren wordt de kruising bij de Wilhelminakade en de Prinsesseweg als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Dit komt onder andere door de verschillende verkeersstromen, de verschillende wegprofielen en de aansluitende fietsroute op het Jaagpad. Daarom heeft de raad in 2016 besloten aan de hand van vijf mogelijke varianten deze kruising aan te pakken.

Tijdens inloopavonden zijn deze varianten gepresenteerd. Hieruit bleek dat de fietsrotonde de voorkeur had. Deze voorkeursvariant is afgelopen maart opnieuw aan de belanghebbenden voorgelegd. Het plan werd vervolgens door een grote meerderheid van de bezoekers positief ontvangen.

In oktober is begonnen met het verleggen van de kabels en leidingen. Vervolgens is begonnen met de aanleg van de fietsrotonde. Op vrijdag 7 december zijn de werkzaamheden afgerond en de fietsrotonde door de fietsers in gebruik genomen.