nieuws

14 jun 2000, 00:12

Economie floreert maar toch meer Stadjerspassen uitgegeven

Het gaat goed met de Groningse economie maar toch zijn er meer Stadjerspassen voor mensen met een minimuminkomen uitgegeven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal uitgegeven Stadjerspassen in de gemeente Groningen stijgt. Dat zijn passen waarmee minima kortingen kunnen krijgen om deelname aan activiteiten te bevorderen. Zo kan voorkomen worden dat langdurig werklozen in een isolement raken. Vorig jaar werden er 418 passen meer uitgegeven dan in 1998. Het gebruik van de pas onder de laagste inkomensgroepen is echter wel achtergebleven bij het streven naar 85 procent op het totaal aantal passen. Momenteel is tachtig procent van het aantal pashouders afkomstig uit de laagste inkomensgroepen.