nieuws

27 sep 2000, 00:12

DNPP-man zoekt in Moskou naar archieven Fré Meis

Voor een documentaire over de Groninger communist Fré Meis probeert directeur G. Voerman van het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) deze week in Moskou toegang te krijgen tot de oude archieven van de Komintern, de buitenlandse tak van de voormalige Communistische Partij (CP).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hierin moeten zich dossiers over Meis bevinden. De Groninger was in de jaren zeventig kamerlid voor de Communistische Partij Nederland (CPN).* Voerman verblijft in Moskou om research te plegen voor zijn promotieonderzoek naar de invloed die de Russische CP heeft gehad op de Nederlandse CPN. Hij bestudeert hiervoor de oude archieven van de CP en de Komintern. De communisten hielden nauwkeurig dossiers bij over de werkzaamheden van hun kameraden in het westen. Tot 1990 waren de archieven hermetisch gesloten voor onderzoek. Begin jaren negentig kreeg Voerman als één van de eerste westerlingen toegang tot officiële stukken uit de communistische tijd.
Fré Meis kreeg landelijke bekendheid als leider van de staking in de strokartonindustrie in Oost-Groningen in 1969. Ook was hij betrokken bij het organiseren van Volkscongressen tegen de economische achterstelling van Groningen. Het ‘Meis-effect’ leverde de CPN een grote overwinning op bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1970. De jaren daarna maakte Meis nog meer furore als bestuurslid van en kamerlid voor de CPN. Hij overleed in 1992 op 71-jarige leeftijd.
Het is nog maar de vraag of Voerman inzage krijgt in het dossier. Met het aantreden van voormalige KGB-man Poetin als president zijn de regels voor inzage in de archieven weer aangescherpt. Wanneer een aanvraag voor toegang tot het archief wordt ingediend, toetst een commissie eerst nauwkeurig of de informatie vrijgegeven kan worden. Om het verzoek tot inzage kracht bij te zetten heeft Voerman een brief van de weduwe Meis bij zich waarin zij hem toestemming verleent om de dossiers over haar man in te zien.* De documentaire over het leven en werk van Fré Meis zou in de loop van 2002 klaar moeten zijn.