Nieuws

Directeur Zeehondencrèche wil nieuwe RvT en krijgt hulp van ‘zwaargewichten’

Drie ‘zwaargewichten’ gaan samen met de directie de Zeehondencrèche behoeden voor de ondergang. Henk Bleker, Ab Osterhaus en Ferry van der Kwaak gaan samen met directeur Niek Kuizenga aan de slag met het maken van een crisisplan. Kuizenga wil ook dat zij een nieuwe Raad van Toezicht (RvT) gaan vormen. Dat schrijft hij in een brief aan de huidige RvT van de zeehondenopvang. De directeur benadrukt dat de leden van de RvT moeten opstappen omdat ze het voortbestaan van de crèche “ernstig in gevaar brengen” en omdat het geëiste terugdraaien van het ingezette beleid aantoonbaar niet in het belang is van de zeehonden.


Leestijd: 1 minuut

De directeur begrijpt niet dat de leden van de huidige RvT hardnekkig vasthouden aan hun zetel en wil dat ze opstappen. “Er is een vertrouwenscrisis”, stelt Kuizenga. Daarbij wordt hij benaderd door verontruste stakeholders, waaronder financiers en de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken. Allen maken ze zich zorgen over de bestuurscrisis en steunen Kuizenga voor de ingezette koers van de crèche.

Voormalig gedeputeerde en staatssecretaris Henk Bleker wil de crèche helpen bij het herstellen van het vertrouwen bij de overheid, en het positioneren van de crèche in de samenleving. Viroloog Ab Osterhaus, die al jarenlang betrokken is bij de opvang, gaat vaart zetten achter het initiatief van Kuizenga om te komen tot een VESac (VeterinaryEthicalScienceComittee). Ook gaat hij samen met de medische staf van de crèche een adviesraad voor de dagelijkse diergeneeskundige praktijk realiseren. Ferry van der Kwaak (Directeur/Eigenaar van de Hanselman Groep) gaat zich bezighouden met het crisismanagement. Zo moet binnen twee weken een oplossing worden gevonden voor acute financiële problemen.

Kuizenga laat weten dat hij verschillende keren heeft geprobeerd om met Lenie ’t Hart in gesprek te gaan over haar rol als ambassadrice. “Het impulsief activisme van een charmante en uitgesproken dierenredster als business model is uitgewerkt”, stelt hij.

De volledige brief van Niek Kuizenga aan de Raad van Toezicht kunt u hier lezen.