nieuws

08 jun 2000, 00:12

Directeur Airport Eelde roept op tot ‘emotieloos, respectvol overleg’

Directeur F. van der Werff van Groningen Airport Eelde roept op tot respectvoller overleg tussen belangengroepen die frequent in conclaaf treden over de luchtvaartbranche. Hij doet deze aansporing naar aanleiding van verscheidene chaotisch verlopen informatieavonden voor omwonenden van het Groningse vliegveld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De directeur twijfelt aan het nut van dit soort openbare bijeenkomsten, die geregeld worden georganiseerd om de relatie tussen de Nederlandse vliegvelden en omwonenden te verbeteren. Ze lopen volgens hem te vaak uit op geschreeuw en gescheld. De directeur heeft een brief geschreven aan de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde, het overlegorgaan van het vliegveld, waarin hij zich verbolgen uitlaat over de omgangsvormen van gegriefde omwonenden.
‘Ik loop niet weg voor een fatsoenlijke discussie’, stelt Van der Werff, ‘maar met een emotionele benadering kom je niet tot efficiënte oplossingen.’ Hij beklemtoont dat hij zeker niet van plan is de bijeenkomsten te boycotten. ‘Ik wil elke mening serieus wegen, maar dan wil ik ook dat mijn mening serieus wordt genomen. Als vliegveld kan je er niets mee als bewoners met stemverheffing roepen dat vliegtuigen voor hun gevoel te laag vliegen. Op zo’n manier voer je geen structureel overleg.’
Of hij met zijn initiatief een trend set, durft de directeur niet te zeggen.