nieuws

05 okt 2000, 00:12

Den Haag tikt gemeente op de vingers over milieunota

Den Haag is niet gelukkig met het Groningse initiatief om milieuregels vrijer toe te passen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen stelt dat er zeker geen wetten overtreden gaan worden en dat de gezondheid van burgers nooit in gevaar mag komen. ‘’Uiteraard gelden basisnormen, maar daarboven moeten we niet altijd proberen aan onhaalbare doelen te voldoen’’, stelt wethouder René Paas (CDA, Milieu). Het Ministerie van Milieu (VROM) toont zich verbaasd over het plan. Groningen vroeg bij het maken van ‘Lokaal Gewogen’ tegen de regels in geen verplicht advies van de Inspectie van VROM, aldus een woordvoerder.
’In de Groningse praktijk kunnen soms bewust grenswaarden overschreden worden om op een ander milieugebied vervolgens te compenseren’’, vat de wethouder samen. De GroenLinks-raadsfractie reageert afwijzend: ‘’Het is geen goed idee als gemeenten een eigen plan trekken‘’, stelt woordvoerder Drewes de Haan. ‘’Gemeenten elders in het land hebben wellicht soortgelijke problemen. Laten we gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Dit is teveel ‘de klant is koning’, dus pas de normen maar aan’’.
’Er zijn landelijk 24 gemeenten die meedoen met de zogeheten Stad- en Milieuexperimenten, wat wel voorziet in flexibiliteit’’, aldus de woordvoerder van het Ministerie van VROM. ‘’Binnen dit plan is het oprekken van de normen is alleen mogelijk als er elders compensatie plaatsvindt’’. Maar het Groningse plan valt niet onder de daarvoor bestaande strenge kaders.
’Het concept milieubeleid had ter inspectie voorgelegd moeten worden aan VROM’’, stelt de VROM-woordvoerder. ‘’Maar wij zijn daarin niet gekend en dat is niet volgens de regels. Het had nog niet gepresenteerd mogen worden’’. Eerder vroeg de gemeente ook geen advies voor het controversiële staken van het gescheiden inzamelen van GFT, aldus VROM.