nieuws

25 nov 2001, 00:12

David de Jong: Theater Grote Markt op plek ABN/AMRO

Mocht Groningen besluiten tot de bouw van een nieuw theater, waarom zouden we dat dan eigenlijk niet bouwen op de plek waar momenteel nog de ABN-AMRO-bank staat? Een pleidooi daarvoor is afkomstig van het Groningse gemeenteraadslid David de Jong (Christen Unie)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens David de Jong gaan velen er automatisch vanuit dat een nieuw theater het beste zou kunnen komen aan de oostkant van de Grote Markt, de zijde van Vindicat. Maar volgens hem is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. ‘Waarom bouwen we geen theater op de plek van de ABN-Amro, of op de plek van de winkels van Burmann, ook aan de noordzijde?’, oppert hij. Dat betekent dat er in de oostwand ook de mogelijkheid blijft bestaan voor de bouw van winkels. ‘Ik zou het heel mooi vinden als er ook winkels zouden komen aan de oostwand van de Grote Markt’, vindt hij.
Zoals eerder gemeld is er nog geen enkel besluit genomen over de toekomst van de Grote Markt. Het Grote Markt Forum heeft tijdens de laatste vergadering afgesproken nog een extra vergadering te beleggen, alvorens met adviezen te komen aan het College van B en W over de vernieuwing van de Grote Markt. De extra vergadering zal waarschijnlijk medio december worden gehouden. De leden van het Forum kunnen de extra tijd dan gebruiken om na te denken over een aantal vraagstukken die van groot belang zijn voor de toekomst van de Grote Markt. Tijdens de laatste bijeenkomst werden vijftien van dergelijke vraagstukken geformuleerd. Een van deze vraagstukken, het zevende, betreft de toekomst van het bouwblok van de ABN/AMRO-bank. In welke richting de gedachten van David de Jong daarover gaan, dat is nu dus bekend.