nieuws

06 jul 2001, 00:12

D66 raadslid pleit voor officiële Groningse Stadsdichter

Net zoals Nederland nu een ‘dichter des Vaderlands’ heeft in de persoon van Gerrit Komrij zou de stad Groningen officieel een stadsdichter moeten hebben. Dat vindt althans de fractie van D66.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Thomas van Dalen, cultuurwoordvoerder van D66, wil jaarlijks een officiële stadsdichter aanstellen. In schriftelijke vragen aan het College van B & W stelt hij voor om deze dichter per 2002 een functie te geven analoog aan de rol van de "Dichter des Vaderlands" (Gerrit Komrij). Tijdens de eerstvolgende Gedichtendag op 31 januari 2002 zou de eerste benoeming moeten plaatsvinden.
Het College dient haar keuze voor een dichter volgens Van Dalen te baseren op een verkiezing via de Groninger Gezinsbode. Over de invulling van de nieuwe functie bestaan verschillende ideeën. Zo zou de nieuwe Stadsdichter (m/v) maandelijks of juist bij belangrijke gebeurtenissen een gedicht kunnen publiceren. Als voorwaarde voor kandidaatstelling geldt naast het inwonerschap van deze stad, dat de dichter officiële boekpublicaties op zijn of haar naam moet hebben staan.
Thomas van Dalen: "Veel kleine en grote organisaties proberen met wisselend succes de positie van poëzie in Groningen te versterken. Sinds enige jaren wordt om die reden op de nationale gedichtendag in onze stad een succesvolle 24-uurs Poëziemarathon georganiseerd. Kortom, poëzie is een bloeiende kunstvorm in onze stad, maar ook een kwetsbare. Om aan de Poëziemarathon en aan de achterliggende doelstelling bij te dragen lanceer ik dit idee."