nieuws

12 sep 2002, 00:12

D66 Groningen wil minder Febo-friet voor Groningse duiven

D66 ontwikkelt zich als vredesduif in een discussie over stadsduiven in Groningen. In Groningen is namelijk een felle discussie aan de gang over de vraag wat er moet gebeuren met de stadsduiven. Volgens sommigen moet het duivenoverschot worden gedood. Maar dat gaat de liberalen te ver. Ze vinden wel dat er een verbod moet komen op het verstrekken van Febo-friet en andere lekkernijen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

D66 constateert in een persbericht dat in een ethische discussie over de herkomst van stadsduiven de Dierenbescherming en de gemeente samen met Stadsbioloog Jan Doevendans tegenover elkaar zijn komen te staan, terwijl ze eigenlijk hetzelfde doel nastreven.
D66 kiest voor een pragmatische oplossing. Lotte Bruins Slot, fractievoorzitter van D66: "Beide groepen willen de duivenpopulatie in deze stad beheersbaar houden. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat op de lange termijn de beste oplossing dan gewoon het Duitse model is. Bij het Duitse model worden duiventillen in de stad geplaatst. Hier broeden de duiven en worden ze bijgevoederd door de gemeente. Om de populatiegroei te beperken worden alle eieren op een ei per nest na vervangen door kalkeitjes. De overlast blijft zo beperkt tot rond de duiventil.
‘Je moet het wel combineren met meer voorlichting en een strengere controle op het voeren van duiven, zoals dat ook in Basel gebeurt. Schoon, heel en veilig draagt zo niet alleen bij aan het welzijn van mensen, maar ook aan het welzijn van dieren."
D66 wil voorstellen om in de plaatselijke verordening (APV) zowel een verbod op voeren door andere personen of instanties dan de gemeente op te nemen als een verbod om gezonde duiven te doden. Bruins Slot: "Er zijn diervriendelijker methodes dan het wegvangen en doden van duiven, zelfs als de gemeente niet voor het Duitse model kiest. In Amsterdam zetten ze bijvoorbeeld valkeniers in om de duiven te vangen. Gezonde duiven doden ze niet, maar ze laten ze vrij in Brabant. De gemeente maar ook particulieren die duivenbestrijders huren zouden zonder aarzelen voor een diervriendelijke methode moeten kiezen. Zo’n verbod is daarbij een stok achter de deur."
D66 heeft nog vragen bij de opzet van het experiment waaruit bleek dat de duiven de voorkeur gaven aan Febo-friet. De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben er immers wel voor gekozen om duiventillen te plaatsen. Bruins Slot: "Is de friet hier beter? Nee, serieus, ik hoop vanmiddag een antwoord op die vraag te krijgen."