nieuws

06 feb 2002, 00:12

D66 Groningen kibbelt met CDA over heroïneverstrekking

De fractie van D66 en CDA in Groningen zijn verbaal met elkaar slaags geraakt over het experiment met de heroïneverstrekking aan drugsverslaafden in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

"D66 heeft heroïneverstrekking steeds bepleit als middel voor gezondheidszorg en om wat te doen tegen de overlast en criminaliteit, die zwaar verslaafden veroorzaken. Nu het Rijk dat eindelijk ook zo ziet wil Paas er hier alvast maar mee op houden. Daarmee verlies je straks alle voordelen die we nu opgebouwd hebben. " , stelt raadslid Hans van der Veen.
D66 zegt verontrust te zijn over de reactie van wethouder Paas naar aanleiding van het positieve advies over gereguleerde verstrekking van heroïne. De Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) onder leiding van professor Wim van den Brink heeft minister Borst geadviseerd om verder te gaan met gereguleerde en gecontroleerde verstrekking van heroïne aan een kleine groep uitzichtloos verslaafden. D66 minister Borst had opdracht gegeven om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effecten van gereguleerde verstrekking van heroïne. De commissie die dit onderzoek heeft uitgevoerd heeft geconcludeerd dat er positieve resultaten zijn voor de geestelijke en lichamelijke toestand van de verslaafden en dat het een gunstige invloed heeft op afname van criminele activiteiten van verslaafden. Wethouder Paas verklaarde daarop voor dat daarmee de financiële verantwoordelijkheid voor gereguleerde verstrekking bij de zorgverzekeraars hoort en niet meer bij de gemeente.
Hans van der Veen: "Wij hebben hier in de afgelopen tijd voordeel gehad van het experiment. De weerstand tegen heroïne verstrekking is echt nog niet helemaal weg. Je moet niet als gemeente nu al je handen er van aftrekken. Paas wil oude schoenen weggooien voor hij nieuwe heeft.