nieuws

25 jan 2001, 00:12

Complete federatiebestuur FNV naar provincie Groningen Regio Noord

Op 30 en 31 januari brengt het voltallige Federatiebestuur van de vakcentrale FNV een werkbezoek aan Noord-Nederland. In dat werkbezoek wordt zij geïnformeerd over de sociaal-economische ontwikkeling van het Noorden. Ook Oost-Groningen kan rekenen op de aandacht van FNV-voorzitter Lodewijk de Waal. Een belangrijk onderdeel is de deelname aan de Sociale Conferentie. Deze wordt gehouden in "De Klinker" te Winschoten op 30 januari. De conferentie begint om 15.00 uur.
Op 30 en 31 januari brengt het voltallige Federatiebestuur van de vakcentrale FNV een werkbezoek aan Noord-Nederland. In dat werkbezoek wordt zij geïnformeerd over de sociaal-economische ontwikkeling van het Noorden. Ook Oost-Groningen kan rekenen op de aandacht van FNV-voorzitter Lodewijk de Waal. Een belangrijk onderdeel is de deelname aan de Sociale Conferentie. Deze wordt gehouden in "De Klinker" te Winschoten op 30 januari. De conferentie begint om 15.00 uur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Debat Het FNV Bestuur wordt ontvangen door de burgemeester van Winschoten, mevrouw Jannie Vlietstra. Waarna Lodewijk de Waal, Commissaris H. Alders (o.v.b.), J. Talens (stichting Mobiel), J. Vlietstra en P. Krijne (directeur AVEBE) in een gevarieerd programma onderling in debat gaan, maar ook met de aanwezigen in de zaal. Armoede en werk Het debat gaat over het werkgelegenheidsperspectief van Oost-Groningen en over de gevolgen van armoede op een gemeenschap of buurt. De FNV is bijzonder geïnteresseerd in de werking van diverse projecten om werklozen aan een baan te helpen. Ook de WIW (banenpool) zal nadrukkelijk op de agenda staan. De leiding van het debat is in handen van Lennart Booy (voormalig kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA). Geschiedenis en cultuur Naast het debat zullen schrijver en historicus Harm van de Veen en journalist Cees Stolk hun visie geven op de geschiedenis en toekomst van de regio, in de vorm van een gesproken column. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door Eddy Koekoek. Uitnodiging Voor de sociale conferentie zijn alle College’s van Burgemeesters en Wethouders, gemeenteraadsfracties, belangenorganisaties, kaderleden en betrokkenen uit Oost-Groningen uitgenodigd. Iedereen is welkom. FNV Regio Noord nodigt u uit voor het bijwonen van de Sociale Conferentie, gehouden in "De Klinker" te Winschoten op 30 januari. De conferentie begint om 15.00 uur. Organisatie De sociale conferentie is een initiatief van FNV-Noord. Debatcentrum WAAG is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomst. Voor meer informatie en het volledige programma kunt u contact opnemen met onderstaande personen.