nieuws

27 feb 2017, 10:10

Coalitie Haren wil niet debatteren over bestuursakkoord fusie

Coalitie Haren wil niet debatteren over bestuursakkoord fusie

De gemeenteraad van Haren gaat maandag niet debatteren over het bestuursakkoord dat is gesloten door de nieuwe gemeente Groningen, waar Haren straks ook onder moet vallen. De zittende coalitiepartijen hebben het bestuursakkoord niet op de agenda gezet, terwijl oppositiepartijen daar wel graag over willen debatteren, zo schrijft RTV Noord maandag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie wil dat Haren gaat fuseren met Groningen en Ten Boer. De coalitiepartijen verzetten zich tegen die herindeling. Zij willen dat Haren zelfstandig blijft en weigeren daarom om over het bestuursakkoord te debatteren.

Blauwdruk
In het akkoord staan plannen over de dorpshuizen en sportvelden in Groningen, Ten Boer en Haren. Het is als het ware een blauwdruk voor de nieuwe gemeente.

Het bestuursakkoord wordt wel als ingekomen post behandeld, omdat de gemeente Groningen het stuk heeft opgestuurd. De raadsleden kunnen er wel een statement over maken en de coalitiepartijen en het college van B&W kunnen daar op antwoorden. Een debat is uitgesloten.

Agenda
De oppositiepartijen zijn teleurgesteld dat de coalitie het stuk niet op de agenda heeft gezet. Ze gaan proberen dit alsnog te doen voor een volgende raadsvergadering.